Bescherming van Excidobates mysteriosus in Peru

Bescherming van Excidobates mysteriosus in Peru

Eind 2004 zijn, met fondsen van IUCN Nederland, drie stukken habitat van de bedreigde Excidobates mysteriosus aangekocht in de Cordillera del Cóndor, Peru. Het grootste aangekochte gebied heet El Tupire en wordt gebruikt voor ecotoerisme. Dit gebied bevat een 800 meter lange verticale rotsformatie, waar het habitat van E. mysteriosus bestaat uit grote bromelia’s die op de rosten groeien. Aan de basis van de rotswanden bevindt zich een vegetatie van struiken en lage bomen. Tevens groeien hier bromelia’s (epifytisch) die het habitat van E. mysteriosus vormen. In het gebied zijn paden en observatiepunten aangelegd. De twee kleinere aangekochte gebieden heten Cerro Casapita en El Mocho. Ook in deze kleine gebieden bevinden zich kleine rotsformaties waar de dieren leven. Totaal omvatten deze gebieden 12,5 hectare. Naast E. mysteriosus komen er ook veel andere diersoorten voor in het beschermde gebied zoals roodstaartboa’s, hagedissen en vele soorten vlinders.

De grootste bedreiging voor deze gebieden is voornamelijk de mens, die in de omgeving afval verbrandt van gemeente Santa Rosa en ook stukken land platbrand ten behoeve van landbouw en veeteelt. Meermaals is er vuur overgeslagen naar dit bedreigde habitat, waar de schade vooralsnog te overzien is doordat de vlammen snel passeren en de kikkers in de waterhoudende bladoksels veilig zijn gebleken. Ook wordt geschikt land voor het verbouwen van koffiebonen steeds zeldzamer in dit gebied. Aan de voet van de rotsformatie in El Tupire is hiervoor nog geschikt gebied, echter kon de boswachter ter plaatse de kap van dit stuk habitat voorkomen.

Er is een kweekproject opgezet om de populaties van E. mysteriosus, die ernstig te lijden hebben gehad onder smokkelpraktijken, enigszins te herstellen. Vanuit dit kweekproject zijn er 270 individuen uitgezet in El Tupire. Ook zijn in 2008 en 2009 initiatieven ondernomen om exemplaren te testen op de aanwezigheid van chytridiomycose. Deze schimmel is niet aangetroffen bij de geteste dieren. Wel is bij één exemplaar Aeromonas sp. aangetroffen, een bacterie die ziekteverwekkend kan zijn en ‘red leg disease’ kan veroorzaken. In 2015 zijn de financiële middelen gezocht om een plantenkwekerij op te zetten, met als doel het kweken van bromelia’s, bomen en kruidachtige planten. Het uiteindelijke doel is hiermee herbebossing mogelijk te maken en studenten te trainen. Tevens wordt er gekeken naar welke gewassen het meest geschikt zijn om te verbouwen in dit gebied om zo ook het inkomen van de lokale bevolking te ondersteunen. Zodoende heeft de bevolking niet alleen ‘last’ van het beschermde gebied, maar wordt er gewerkt aan betrokkenheid van de bevolking bij het project.

Printen
Back To Top