Temperatuur

Temperatuur

De omgevingstemperaturen die in de leefgebieden van de verschillende soorten Dendrobatoidae voorkomen zijn niet altijd een goede richtlijn voor hobbyisten. Van nature trekken veel dieren zich bij hitte terug op plaatsen waar de temperatuur aanzienlijk lager is en die mogelijkheid hebben de dieren in gevangenschap meestal onvoldoende. In gevangenschap is meestal slechts een klein temperatuurverloop te realiseren doordat warme lucht door convectie stijgt ten opzichte van koudere lucht. Hiermee rekening houdend zijn de volgende richtlijnen vastgesteld:

  • Houdt de temperatuurindicaties aan zoals deze per soort vermeld staan in de soortspecifieke artikelen. De minimale temperatuur voor de te houden soort dient op de bodem van de bak gemeten te worden zodat men er zeker van kan zijn dat er geen plaatsen zijn waar de temperatuur lager is. Het meten dient ook plaats te vinden buiten de invloed van stralingswarmte.
  • Pieken en dalen in de temperatuur, die enkele graden van de per soort vermeldde temperatuurindicaties afwijken, dienen voorkomen te worden, of beperkt te worden tot incidenten die slechts een dagdeel aanhouden.
  • Elke hobbyist dient in staat te zijn pieken en dalen in de temperatuur te voorkomen, ofwel deze door adequaat handelen direct te beïnvloeden tot de temperatuur binnen de per soort vermeldde temperatuurindicaties valt.
Printen
Back To Top