Houderijrichtlijnen voor hobbyisten
Houderijrichtlijnen voor hobbyisten

Houderijrichtlijnen voor hobbyisten

Omdat het voor leken moeilijk te bepalen is of Dendrobatoidae op een verantwoorde manier hobbymatig gehouden kunnen worden, zijn minimale houderijrichtlijnen voor hobbyisten van groot belang. Dergelijke richtlijnen, gebaseerd op de levensbehoeften die een goede kwaliteit van leven waarborgen, kunnen dienen als checklist voor hobbyisten evenals voor instanties die dierenwelzijn handhaven.

Temperatuur
Temperatuur

Temperatuur

De omgevingstemperaturen die in de leefgebieden van de verschillende soorten Dendrobatoidae voorkomen zijn niet altijd een goede richtlijn voor hobbyisten. Van nature trekken veel dieren zich bij hitte terug op plaatsen waar de temperatuur aanzienlijk lager is en die mogelijkheid hebben de dieren in gevangenschap meestal onvoldoende. In gevangenschap is meestal slechts een klein temperatuurverloop te realiseren doordat warme lucht door convectie stijgt ten opzichte van koudere lucht. Hiermee rekening houdend zijn de volgende richtlijnen vastgesteld:

Luchtvochtigheid
Luchtvochtigheid

Luchtvochtigheid

Van nature zoeken Dendrobatoidae in perioden van droogte naar plaatsen met een voldoende hoge luchtvochtigheid om zich terug te trekken. In gevangenschap is de leefruimte aanzienlijk kleiner, waardoor ook de keuzemogelijkheden bij grote droogte zeer beperkt zijn. Het op peil houden van de luchtvochtigheid in gevangenschap is om die reden vastgelegd in de volgende richtlijnen, die slechts de minimale eisen weergeven:

Inrichting
Inrichting

Inrichting

Essentieel bij de inrichting is niet het gebruik van natuurlijke materialen, maar zijn de functies die deze materialen vervullen voor de bewoners van de bak. Zeker als het gaat om quarantainehuisvesting dient de inrichting zeer spartaans te zijn, maar wel te voldoen aan de primaire levensbehoeften. Rekening houdend met de functies die de materialen vervullen, zijn de inrichtingsrichtlijnen als volgt vastgesteld:

Voeding
Voeding

Voeding

Om kikkers gezond te houden is het voeren van de dieren een van de meest belangrijke handelingen van de hobby. Denk hierbij aan het soort voer, maar ook aan de frequentie van het voeren en de suppletie ervan met vitaminen en mineralen. Voor elke hobbyist is het zeer belangrijk zich goed te verdiepen in voeding van kikkers. Dit kan onder andere met behulp van de artikelen over voeding, dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan het maken van de juiste keuzes. De richtlijnen voor voeding zijn als volgt vastgesteld:

Verlichting
Verlichting

Verlichting

Licht speelt een belangrijke rol voor kikkers bij het vinden van hun prooien, waarnemen van gevaar, communicatie en dag- en nachtritme. In gevangenschap is verlichting om diezelfde redenen dan ook noodzakelijk. De richtlijnen zijn als volgt vastgesteld:

Uitzonderingen
Uitzonderingen

Uitzonderingen

De richtlijnen gelden specifiek voor (semi)permanente huisvesting bij hobbyisten. Ze zijn niet geldig gedurende:

Huisvestingsvormen
Huisvestingsvormen

Huisvestingsvormen

Voor het houden van gifkikkers is een geschikte huisvesting, een vivarium, noodzakelijk. Er zijn echter verschillende typen vivaria mogelijk. Waar de keuze op valt hangt sterk af van persoonlijke voorkeuren. Zo is het mogelijk een vivarium pronkstuk te bouwen, waar de bewoners slechts een detail zijn in een visueel spektakel met een inrichting vol planten en andere structuren.

Achter- en zijwanden
Achter- en zijwanden

Achter- en zijwanden

In kikkerbakken wordt veel gebruik gemaakt van achter- en zijwanden omdat ze meerdere doeleinden dienen. Natuurlijk is een mooie wandbekleding van esthetisch belang, want mooie (begroeide) wanden kunnen in de bak een sieraad op zich zijn, maar de wanden hebben ook grote voordelen bij het stabiel en voldoende hoog houden van de luchtvochtigheid, evenals het vergroten van de leefoppervlakte van de bewoners.

De bodem
De bodem

De bodem

De bodembedekking is een essentieel onderdeel van de inrichting van een kikkerbak. Het dient meerdere functies, waarvan het vasthouden en verdampen van water de belangrijkste zijn voor de bewoners. Toch kan de bodembedekking ook esthetisch een functie vervullen, dienen als wortelmogelijkheid voor planten, schuilplaatsen vormen voor de bewoners, als substraat dienen waarin voedseldieren zich thuis voelen 

Plaagdieren
Plaagdieren

Plaagdieren

Er wordt bij de inrichting veel gebruik gemaakt van organische materialen, waardoor er geregeld ongewenste dieren mee het paludarium inkomen. Vaak zitten er verscheidene diersoorten verscholen tussen barsten in hout, lianen en tussen houtsnippers of turf. De meeste ongewenste dieren worden echter via planten in huis gehaald, en dan voornamelijk tussen de potgrond waarin die planten aangeschaft worden. In veel gevallen kunnen die dieren geen enkel kwaad in de kikkerbakken.

Schimmels
Schimmels

Schimmels

Door het gebruik van een variatie aan natuurlijke materialen in kikkerbakken is er geen ontkomen aan dat er verschillende soorten schimmels in de bak terecht komen. Mogelijk sterven vele soorten af in de omstandigheden waaronder wij de dieren houden, waardoor ze voor ons nooit zichtbaar worden. Toch zijn er ook schimmels die voor het blote oog gemakkelijk zichtbaar worden doordat ze vruchtlichamen (paddenstoelen) gaan vormen.

Back To Top