Voeding

Voeding

Om kikkers gezond te houden is het voeren van de dieren een van de meest belangrijke handelingen van de hobby. Denk hierbij aan het soort voer, maar ook aan de frequentie van het voeren en de suppletie ervan met vitaminen en mineralen. Voor elke hobbyist is het zeer belangrijk zich goed te verdiepen in voeding van kikkers. Dit kan onder andere met behulp van de artikelen over voeding, dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan het maken van de juiste keuzes. De richtlijnen voor voeding zijn als volgt vastgesteld:

  • Het voeren dient minimaal twee keer in de week plaats te vinden, waarbij de voedseldieren met een vitaminen en mineralen preparaat zijn verrijkt. Minder frequent voeren van grotere hoeveelheden voedseldieren is niet toereikend omdat de voedseldieren zich snel ontdoen van deze preparaten. Frequenter kleinere hoeveelheden voeren is aan te raden omdat niet gegeten voedseldieren voor stress kunnen zorgen bij de kikkers.
  • De voedseldieren dienen van passend formaat te zijn voor de gehouden dieren.
  • De preparaten dienen minimaal jaarlijks vervangen te worden.
  • Larven dienen dagelijks over voedsel te kunnen beschikken. Elke dag voeren is, afhankelijk van de voeding en de snelheid waarmee het bederft, niet noodzakelijk.
Printen
Back To Top