Costa Rican Glass Frog Census

Costa Rican Glass Frog Census

Locatie: Costa Rica
Partner: C.R.A.R.C. (Brian Kubicky)
Wanneer: 2014
Donatie: € 2000,- (verdeeld over 2014 en 2015)
Website: https://cramphibian.com
DN magazine: juni 2014 – p. 28-33

 

Eén van de partners van onze vereniging, Brian Kubicky, van het Costa Rican Amphibian Research Centre, deed bij DN een aanvraag voor fondsen ten behoeve van onderzoek naar glaskikkers in Costa Rica. Het doel was enerzijds het bestuderen van de kikkers in hun habitat, maar anderzijds ook exploratie van gebieden om een beeld te krijgen van de verspreidingsgebieden van de verschillende soorten. Zowel de verspreiding als de algehele biologie van de dieren zijn van belang voor het vaststellen van beschermingsmaatregelen. Het onderzoek liep sinds 2011, waarbij reeds 102 beekjes onderzocht werden. Het doel was om binnen enkele jaren een totaal van 400 beekjes te hebben onderzocht op de aanwezigheid van glaskikkers.

Steun:

Om het veldwerk te faciliteren is onze bijdrage van € 2000,- gebruikt voor levensonderhoud, slaapplaatsen en transport binnen Costa Rica.

Opbrengst:

Met onze bijdrage zijn er veel beekjes bezocht die bijdragen aan het verkrijgen van een compleet beeld van de diversiteit aan glaskikkers binnen Costa Rica. Het onderzoek heeft onder andere ook geleid tot de beschrijving van Hyalinobatrachium dianae.

Printen
Back To Top