Mantella: Mantella aurantiaca

Mantella: Mantella aurantiaca

Locatie: Torotorofotsy, Madagaskar
Partner: Association Mitsinjo (Devin Edmonds)
Wanneer: 2013 – 2014
Donatie: eenmalig € 1066,-
Website: https://associationmitsinjo.wordpress.com/about
DN magazine: juni 2013 – p. 5-11

 

Devin Edmonds diende begin 2013, namens Association Mitsinjo in Madagaskar, een aanvraag bij de werkgroep natuurbescherming voor een conservatieproject aan Mantella aurantiaca in het Torotorofotsy moerasgebied nabij Andasibe, Madagaskar. De duur van het project was van mei 2013 t/m april 2014.

M. aurantiaca is één van de meest bedreigde amfibieën van Madagaskar. Één van de meest bekende locaties waar deze soort voorkomt is het Torotorofotsy moerasgebied, welke door de conservatie-organisatie Mitsinjo beheerd wordt. Ondanks dat het internationaal beschermt gebied is als Ramsar locatie, wordt het gebied nog steeds bedreigd door de aanwezigheid van de mens. Goudwinning, landbouw en veeteelt bedreigen de kleine restanten van het voortplantingsbiotoop nabij Menalamba. Om deze dreiging tegen te gaan zorgt Mitsinjo voor de nodige patrouilles van dit gebied, onthouden ze contacten met de lokale boswachters en lokale autoriteiten, en zorgen ze voor de nodige educatie en herstelwerkzaamheden samen met de lokale bevolking. Ook monitoren onderzoekers de populatie tijdens het voortplantingsseizoen voor de National Species Conservation Strategy die de monitoring van alle M. aurantiaca locaties op poten willen zetten in 2015.

Steun:

DN sponsorde dit conservatieproject voor een bedrag van € 1066,- ten behoeve van transport, patrouilles, monitoring, uitrusting en communicatie.

Opbrengst:

Twee keer per maand zijn er patrouilles uitgevoerd. Daarbij is onder andere illegale goudwinning geconstateerd. Het habitat is ter plaatse hersteld. Op een andere locatie werd illegale houtkap geconstateerd waarvan melding is gemaakt bij de lokale autoriteiten die aan een managementplan werken voor het gehele gebied.

Eén van de bijkomende voordelen was dat de lokale leefgemeenschap die rond het habitat van M. aurantiaca leeft er nog een beetje extra inkomen aan over heeft gehouden. Daarmee zien ze de waarde van conservatie van het gebied, met als resultaat dat het gebied beter behouden blijft.

 

Printen
Back To Top