Partnerkeuze

Partnerkeuze

Naast roofdieren selecteren ook vrouwtjes op kleur. Feller gekleurde mannetjes zijn in trek bij de vrouwtjes, die voor deze mannetjes kiezen omdat de felle kleuren aangeven dat de mannetjes in goede vorm zijn (Crothers et al., 2011). De mannetjes zullen voldoende energie hebben om de eieren en larven van het vrouwtje te verzorgen. Ook kunnen de felgekleurde mannetjes openlijk fluiten, want door hun felle kleuren zullen roofdieren niet het risico nemen om de mogelijk giftige kikkers aan te vallen (Crothers & Cummings, 2015). De vrouwtjes die kiezen voor de felgekleurde mannetjes als vader voor hun jongen hebben ook het voordeel dat de genen van deze mannetjes aan haar zonen ook eigenschappen geven die haar zonen aantrekkelijke partners maken. Vrouwtjes van Oophaga pumilio kiezen daarbij het liefst mannetjes die in kleur sterk op hun eigen uiterlijk lijken (Reynolds & Fitzpatrick, 2007). Dat de vrouwtjes daarbij echt voor de kleuren van de mannetjes kiezen en niet voor verschil in andere eigenschappen zoals roep of formaat is experimenteel bewezen (Maan & Cummings, 2009). Onder blauw licht kunnen de vrouwtjes de kleuren van hun partners niet onderscheiden en vertonen dan ook geen voorkeur voor mannetjes van hun eigen kleur. Onder wit licht zien de vrouwtjes de kleuren van de mannetjes wel en kiezen dan haast uitsluitend voor mannetjes van hun eigen kleur. Mogelijk hebben de vrouwtjes een sterke voorkeur voor mannen met dezelfde kleur, omdat paring met andere kleuren nakomelingen opleveren die in uiterlijk afwijken van de meest voorkomende kleur in de populatie. Roofdieren die leren dat een felle kleur giftigheid betekent, zullen de afwijkend gekleurde kikkers in een populatie vaker aanvallen. De roofdieren selecteren daardoor indirect op de partnervoorkeur van de vrouwtjes (Crothers & Cummings, 2013), immers vrouwtjes die voor afwijkende gekleurde mannetjes kiezen hebben minder kans dat haar eigen jongen het tot aan de voortplanting overleven, waardoor de eigenschap die leidt tot het maken van deze keuze uit de populatie verdwijnt.

Printen
Back To Top