Categorieën: GIFKIKKERS, SOORTEN, Ranitomeya

Ranitomeya fantastica

Dendrobates fantasticus (Boulenger 1884)

16-25mm Zeer variabel gekleurde middelgrote Ranitomeya soort. De meeste populaties hebben een koperkleurig tot helder oranje gekleurd kopmasker waar tussen de ogen een zwarte kroon of stervorm achter blijft. De rug is zwart met een gele, blauwwitte nettekening van fijne lijnen of een aantal heldere gele tot oranje dikke lijnen of banden. De poten zijn zwart met een blauwe nettekening zoals bij R. ventrimaculata, of met dikke oranje lijnen die de helft van het oppervlak van de poten kleuren. De buikzijde is blauw met zwarte vlekken en een gele keel of in de oranje varianten zwart met maar enkele crème tot oranje lijnen. Mannetjes zijn iets kleiner en slanker dan vrouwtjes en bewegen zich haast robotachtig tijdens de paring.

Geografische variatie:

In Valle Alto Cainarache, Cordillera Oriental, Peru, komt de typische vorm met een oranje kop, zwarte kroon en blauw genetten poten voor. Op de westflank van de Cordillera Oriental worden kleurvormen gevonden die sterk overeenkomen met R. imitator `intermedius`: Deze populaties hebben op de rug en poten dikke oranje lijnen of banden.  

Roep: Een buzz roep vergelijkbaar met die van R. ventrimaculata

Verspreiding:

Het noorden van Peru in de provincie San Martin, vanaf de Cordillera Azul noordelijk over de Huallaga rivier tot in de noordelijkere regionen van de Cordillera Azul. De kikkers worden gevonden tussen de 200 en 900 meter boven zeeniveau met de meeste populaties rond de 400-500 meter.

Ecologie:

De verschillende populaties zijn ofwel sterk aan bromelias op enkele meters hoogte in bomen van primair relatief koel regenwoud verbonden dan wel actief tussen de afgevallen bladeren op de bosbodem. De legsels van 4 tot 6 grijs-zwarte eieren worden afgezet in bladoksels van bromelias of tussen afgevallen blad. De zwarte kikkervissen worden door de mannetjes met 1 of 2 tegelijk op de rug naar watertjes in bromelias of boomholtes gebracht. De kikkervissen zijn omnivoor en kannibalistisch.

Het terrarium:

Voor een koppel lijkt een maat van 40x40x40 cm voldoende. Grotere bakken zijn evengoed mogelijk zolang de dieren genoeg voedsel kunnen vinden. De bak kan ingericht worden met vochtabsorberende materialen, één of meer kleine bromelia’s. Daarnaast is een slootje water en een laag eikenblad op de bodem aan te raden.

Temperatuur:

Overdag een temperatuur van 25-27ºC en kan ’s nachts dalen met 4-5 ºC.

Groepsgewijs/paarsgewijs:

Paarsgewijs wordt vaak aangeraden. Groepsgewijs is volgens sommige kwekers ook goed mogelijk.

Eieren:

Eieren worden gelegd in oksels van bromeliabladeren of horizontaal geplaatste filmkokertjes

Overige kweekinformatie:

Jonge kikkers kunnen in kleinere bakken opgekweekt worden. Langzaam wordt er door meerdere kwekers succes behaald met deze soort, en dan voornamelijk met de rood-hoofd varianten. R. fantastica blijft echter een lastig te houden en te kweken kikkertje.

Printen
Back To Top